Bibelstudier, ungdomsmöten och gudstjänster

Jag är ganska ofta ute och har bibelstudier, möten – ungdomsmöten och predikningar i olika kyrkor – både inom ramen för mitt jobb men också då man ber mig komma till andra platser. Många gånger handlar det om enstaka tillfällen, en fredag- eller lördagskväll eller kanske en samling mitt i veckan. Nu och då kan det vara en hel helg eller en serie med återkommande samlingar. Genom åren har jag haft förmånen att besöka de flesta kyrkor och samfund liksom i många ekumeniska sammanhang runt om i landet.

Självfallet försöker jag anpassa mig till de ämnen jag ombeds att prata och jag tar sällan fram gamla manuskript. Främst av allt handlar det givetvis om att försöka säga något till de människor som faktiskt kommer; ungdomar, barn eller vuxna? Handlar det om personer som varit kristna länge, människor som är alldeles nya i tron eller är det folk som kommer helt utifrån. En självklar strävan och spännande utmaning har alltid varit att försöka ge någonting viktigt till dem jag faktiskt har framför mig.

 

Här är några exempel på ämnen jag haft:

Apologetik – skäl för kristen tro

De svåra frågorna