Dia animo verba

Sedan ett antal år har jag ett litet företag som heter ”Dia animo verba”. Orden är latin och betyder ”ord som går genom sinnena” dvs både hjärna och hjärta. För mig är detta något av ett valspråk. Allt det jag säger, allt det jag skriver och gör vill jag ska beröra människors sinnen. Det ska få människor att känna men också att tänka. Och fundera vidare. Så vill jag det ska vara. Ord som går genom sinnena – alla sinnen. Oavsett om det är skrivna ord eller uttalade, en berättelse, en predikan, ett föredrag eller en kurs. Det ska vara ord som går genom sinnena. Och där ska de beröra.