Olika sorters föredrag

Berättandet

Jag har alltid tyckt om berättelser. Och jag har egentligen alltid berättat. Dessutom är det nog så att både barn, ungdomar och vuxna tycker om att höra goda berättelser. I ganska olika sammanhang händer det att jag ombeds komma ut och tala om berättandet. Det kan vara för pedagoger på skola eller förskola, det kan vara för pedagoger och präster i en församling eller ett stift. Eller kanske tala om berättandets konst för en grupp ledare eller föräldrar i kyrkan. Berättelsen fungerar fortfarande och konsten att berätta en god historia får inte glömmas bort.

Här är några ämnen jag haft:

Äktenskapet

I både föreningar och församlingar liksom på föräldramöten ute på skolor kan det ibland vara bra att ta upp relationerna i familjen. Lite praktiska tips kring konfliktlösning och hur man kan göra för att det ska bli bättre. Givetvis är det viktigt att sådana samlingar är öppna och okonstlade. Hit ska man kunna komma som gift, frånskild och singel. Och ändå få lite nya tankar kring relationer. Här handlar det inte om några enkla, färdiga lösningar utan infallsvinklar på hur saker faktiskt kan bli bättre.

Exempel på rubriker jag haft:

Hur vårdar man sitt äktenskap?
Kärlek i nöd och lust?
Äktenskapets friskvård
Livet går inte i repris – Om äktenskapet
Hur går man vidare – om livet efter en skilsmässa
Går det att leva med en hela livet?
Att vara singel – ett gott ensamliv

Relationer

Jag är ganska ofta ute i skolklasser, på arbetsplatser eller i idrottsföreningar för att prata relationer, attityder och samarbetssvårigheter. Ibland handla det om en mindre grupp på tio, femton eller kanske trettio personer. Andra gånger om en hel arbetsplats eller en hel årskurs eller skola. Då kan det vara flera hundra personer. En del företag har detta som en sorts ”Kick off”, en avspänd och trevlig samling med reflektioner och lite goa övningar som avstamp inför en ny termin. Eller som avslutning av ett verksamhetsår.

Handlar det om en mindre grupp har jag ofta en del övningar och värderingsövningar, jag ger exempel och berättelser för att få igång tankar, vidga perspektiv och på så vis starta processer mot en förändring. I den större gruppen jobbar jag som regel på ungefär samma sätt. Det finns övningar man kan ha med flera hundra personer, berättelser och exempel fungerar där också. Och kanske bryter vi av för ett bikupesamtal då och då. Sällan serverar jag några enkla lösningar eller färdiga svar. Det handlar istället om att vidga perspektiven, få människor att tänka till och kanske justera lite av sin inställning. Sin attityd.

Här är några exempel på rubriker jag pratat om:

Etik

För vårdpersonal, lärare och andra som jobbar med människor kan etik, vädegrund och människosyn ibland vara viktiga ämnen att fundera en del över. Självfallet gäller det också en skolklass, människor inom socialtjänst och behandling eller en grupp föräldrar. Eller varför inte i en församling. Vad har vi för gemensam grundsyn? Hur ska vi se på människor, elever, klienter eller kunder? Hur bemöter vi dem? Varför bemöter vi människor olika? Är det bra eller dåligt? Eller kanske rentav nödvändigt? Vad är rätt och fel? Finns det en sorts värdegrund vi kan enas om?

Exempel på ämnen jag pratat över:

 

Livskunskap

Ett nytt ämne ute på många skolor är ”Livskunskap”. Samtidigt är det också ett både viktigt och tacksamt ämne att prata om i väldigt olika sammanhang – på arbetsplatser, föräldramöten, pensionärssamlingar, kyrkor, föreningar. Här handlar det om olika reflektioner kring livet, många tankar är sådant som de flesta av oss innerst inne vet men som så lätt försvinner och som man ibland kan behöva påminna sig om.

 

Här är några exempel på ämnen jag använt:

Krishantering

Livet är inte bara enkelt, inte för någon av oss. Många gånger kan det vara viktigt att ha en beredskap. På de flesta arbetsplatser finns krisgrupp och en krispärm att ta fram när det händer. Jag är ute en del på skolor, förskolor och andra arbetsplatser men också i utbildningar och personalfortbildningar för att prata om kriser, krisberedskap och vad man kan göra när det som inte får hända ändå händer.

2en:

Föräldraskap

Som skolpräst har jag jobbat med barn och ungdomar i ganska många år. Efter ett tag var det några lärare som bad mig komma och prata på ett föräldramöte. Så började det och så har det fortsatt. Det finns givetvis inga perfekta föräldrar. Samtidigt är få uppdrag viktigare än just föräldraskapet. Att någon gång få sitta ner och fundera kring föräldrarollen tror jag är både nyttigt och ganska roligt.

Jag är ute ganska mycket och pratar om föräldraskap på olika förskolor och skolor. Ibland ombeds jag komma till en idrottsklubb eller en kyrka för att diskutera ledarskap. Andra gånger handlar det om att vara tonårsförälder. Eller, som man gör på vissa skolor, har en samling i åk 7 eller kanske åk 1 på gymnasiet, för både tonåringarna och deras föräldrar. Alla, både ungdomar och föräldrar, hör samma föredrag och sedan går de ut i tvärgrupper för att diskutera vad man hört.

 

Exempel på ämnen jag pratat över:

Att vara förälder
Barn går inte i repris
Drömmen om en god uppväxt
Föräldraskap – ledarskap
Bemötande
Våga vara förälder
Att vara kristen förälder
Att vara tonårsförälder
Att bli tonåring – och att bli tonårsförälder
Att vara ensam tonårsförälder
Att vara fosterförälder
Att vara adoptivförälder
Hur barn och ungdomar tänker
Konsten att ha goda relationer
Vad ska man med föräldrar till?
Curlingföräldrar – om att få barn att växa och ta ansvar
Att sätta gränser – både för sig själv och sina barn
Barn är ett teamwork – “It takes a village to raise a child”

 

Sex och samlevnad

Ett av de kanske vanligaste ämnena ute på gymnasieskolor handlar om sex och samlevnad. Ofta är det temadagar där vi är en hel grupp med olika professioner som pratar med eleverna om ett oerhört centralt allmänmänskligt ämne. Ofta rör det sig om en barnmorska eller någon från en ungdomsmottagning som tar upp könssjukdomar och smittspridning, någon från RFSL talar om homosexualitet, en kurator eller några lärare pratar relationer, en jurist tar upp elementär familjejuridik och så kanske en präst eller pastor som tar upp etiken, känslorna och mjukvaran.

 

Ämnen jag tagit upp:

Sex och samlevnad
Att leva tillsammans
Killsnack
Kärlek – sex – relationer
Pornografi
Jämställdhet
Manligt – kvinnligt

 

Kamratstödjarutbildning.

På många skolor finns ”kamratstödjare”, elever som väljs ut av sina kamrater för att förebygga mobbing. Under ganska många år har jag haft utbildningsdagar eller halvdagar för kamratstödjare, både på låg-mellanstadiet och på högstadiet. Dessa utbildningar har självfallet innehållig många moment – både där jag pratat och förklarat men också haft övningar, forumteater, värderingsövningar, gruppsamtal och tvärgruppsamtal.

 

Konflikthantering

Under ganska många år har jag också haft utbildning för blivande lärare i konflikthantering. Ibland har det också varit ett fortbildningsmoment för redan färdiga lärare. Det känns som en viktig sak att ge pedagoger och blivande pedagoger vässade redskap att hantera konflikter mellan elever. Dessa utbildningar har innehållit samtal, olika övningar samt flera moment av forumteater. Där har man också fått tips på hur forumteater, värderingsövningar och samarbetsövningar kan användas som redskap i undervisningen.

 

Kick- off på företaget

Ibland kan det vara roligt att samla all personal, antingen i början eller slutet av ett verksamhetsår. Ofta gör man något kul tillsammans, äter gott men man vill kanske också ha några matnyttiga tankar kring livet, verksamheten och kanske relationer arbetskamraterna emellan.

För mig är det ett både roligt och viktigt uppdrag att få vara med i sådana sammanhang. Ofta har jag en serie tankar, lite övningar och annat som skapar både goda skratt och fina samtal under korta bikupe-diskussioner.