Bibelstudier, ungdomsmöten och gudstjänster

Både nu och då är jag ute och har bibelstudier, möten – ungdomsmöten och predikningar i olika kyrkor – både inom ramen för mitt jobb men också då man ber mig komma till andra platser. Många gånger handlar det om enstaka tillfällen, en fredag- eller lördagskväll eller kanske en samling mitt i veckan. Nu och då kan det vara en hel helg eller en serie med återkommande samlingar. Genom åren har jag haft förmånen att besöka de flesta kyrkor och samfund liksom i många ekumeniska sammanhang runt om i landet.

Här är några exempel på ämnen jag haft:
Kallelsen – att hitta sin uppgift
Själavårdskväll med Torgny Wirén
Bibeln
Buden
Att komma vidare i tron
En genomtänkt tro
Ögonblick av helighet
Andens frukter
Livets mening i Predikarens bok
Trosbekännelsen
Du är inte färdig – och det är som det ska
Sju skäl att tro
De svåra frågorna
Lidandets problem