Djupare under ytan

Andaktsboken ”Under ytan” kom ut när jag varit präst i tio år. Där samlade jag ihop berättelser och bilder jag använt mig av under min första tid som präst. Efter ytterligare tio år kom ”Under ytan II” ut. Då hade jag samlat på mig ännu fler berättelser. Båda böckerna bygger på samma koncept: 52 berättelser, en för varje vecka under året. Till detta knyts sex bibelord. Eller i ”Under ytan II”: bibelord, samtalsfrågor, psalmverser, böner och citat.

Så gick det ytterligare tio år. Då förklarade förlagsredaktören på Verbum att de inte tänkte trycka ”Under ytan” och ”Under ytan II” mer. Istället bad de mig skapa en ny andaktsbok med berättelser där jag fick plocka det jag ville från de båda andra böckerna och samtidigt foga in en del nya. Detta skulle bli ”Djupare under ytan”.

Ungefär en tredjedel av berättelserna jag valde kom från ”Under ytan”, en tredjedel från ”Under ytan II” och en tredjedel var nya berättelser som inte varit tryckta förut. Samtidigt skrev jag om alla berättelserna, gav dem ett litet fräschare språk och kanske också en ny inramning.

Till varje berättelse skulle jag också välja sex bibelord. Det kan man givetvis göra på olika sätt. Jag valde att läsa igenom hela Bibeln från pärm till pärm med penna i hand. Och så markerade jag tänkbara bibelcitat. För mig blev det ett spännande och oerhört viktigt arbete. På nytt insåg jag hur fantastisk Bibeln är, hur många underbara texter som finns. Och hur mycket Bibeln faktiskt har att säga in i vår tid. Jag fick också välja en bön till varje berättelse hämtad från den rika skattkammare som värkts fram av människor genom hela kyrkohistorien.

Resultatet av allt detta blev alltså ”Djupare under ytan”, tänkt att läsas som en andaktsbok med en berättelse för varje vecka under året och ett bibelavsnitt per dag. Men det är också en bok man kan läsa högt ur – eller göra till sin och själv berätta – på samlingar i kyrkan, hemma eller på andra ställen där man tycker att berättelser passar.