Hur jag arbetar

Jag jobbar halvtid som skolpräst och halvtid som församlingspräst i Jönköping. Mycket av det jag beskrivit ovan är sådant som jag gjort och gör inom ramen för min ordinarie tjänst, antingen som skol- eller församlingspräst i Sofia församling i Jönköping. Sådana uppdrag kostar självfallet ingenting.

Samtidigt är det så att jag ibland får förfrågningar från andra församlingar, kommuner eller företag – skolor som ligger utanför Jönköping och mitt ordinarie ansvarsområde. Detta varken kan eller får jag göra inom ramen för min tjänst. Därför har jag tillstånd från min chef och arbetsgivare att utföra en del uppdrag vid sidan av mitt arbete som präst och skolpräst i Sofia församling. Givetvis sker detta i begränsad omfattning. Och på ledig tid. Samtidigt tycker jag det är både roligt och viktigt att också hinna göra sådant. Varje vecka brukar jag ha någon kväll eller dag då jag ger mig av på sådana uppdrag. Då är det som regel på avstånd som går att ta sig fram och tillbaka under dagen. Ett par gånger per termin kan jag ge mig iväg på lite längre och mer omfattande uppdrag.