Under ytan

Ända sedan jag var liten har jag tyckt om berättelser. Redan som barn märkte jag hur temperaturen i kyrkan steg om det var så att predikanten berättade en historia. Koncentrationen ökade, människor lyssnade på ett helt annat sätt. Då jag själv kom ut som präst började jag ganska snart använda berättelser. Och jag kunde inte undgå att märka – berättelserna fungerade!

Åren gick. Nu och då hände det att människor kom fram till mig och frågade om det var så att jag samlat ihop mina berättelser, ifall de fanns utgivna någonstans. Jag tyckte frågan var konstig. En berättelse måste berättas. Den ska inte läsas. Till sist hade frågan kommit så många gånger och från så många olika håll att jag ändå bestämde mig för att prova.

För mig var detta ett ganska roligt jobb. Att försöka skriva ner det jag så många gånger berättat. Trots allt är det en sak att berätta och en helt annan sak läsa det. Då finns inga gester med, ingen mimik. Man måste använda en helt annan sorts teknik för att höja eller sänka tempot. Orden i boken måste kunna stå för sig själva.

När boken kom ut hade den 52 berättelser, en för varje vecka under året. Min vän Mats Johansson på bokförlaget Cordia valde ut sex stycken bibeltexter till var och en av dessa berättelser. På så vis blev ”Under ytan” en andaktsbok man kunde använda varje dag på året.

Som sagt var jag ytterst tveksam till om berättelserna verkligen skulle fungera i skriven form. Att de klarade sig någorlunda när jag berättade dem, det visste jag. De allra flesta av historierna i ”Under ytan” hade jag berättat på skolavslutningar och barngrupper, i predikningar och på bröllop, under föräldramöten och en hel massa andra sammanhang. Barn kunde lyssna på dem, vuxna kunde det också. Vad jag däremot inte visste var ifall de fungerade i skriven form

Ganska snart förstod jag att de faktiskt gjorde det. ”Under ytan” blev en andaktsbok för både ungdomar och äldre. Hela familjer kunde använda den. Dessutom har jag fått många bevis från människor med de mest skilda professioner att de använt vissa av berättelserna i de sammanhang där de befinner sig, bland sina anställda, sina patienter eller åhörare. Också ”Under ytan” har tryckts i mer än 40.000 ex och har även översatts till både norska och danska.